REMBRANDT VAN RIJN

Rembrandt van Rijn werd op 15 juli 1606 in Leiden geboren als negende kind van een molenaar. Hij groeide op in redelijke welvaart en ontwikkelde zich in het begin van deze Gouden Eeuw tot groot kunstenaar. Zowel geïnspireerd door Lucas van Leyden als opgejut door stads- en leeftijdsgenoot Jan Lievens, die behalve een vriend ook een concurrent van hem was, ontwikkelde hij zijn talent, leerde het vak en experimenteerde met nieuwe technieken en grondstoffen. Terwijl zijn kennis van de schilderkunst groter werd, begon hij ook met het lesgeven van anderen. Gerard Dou ging op 14-jarige leeftijd bij Rembrandt in de leer. Beïnvloed door Rembrandts schilderen is Dou later ook tot de fijnschilders gaan behoren. Na jaren van experimenteren van lesgeven, groeide Rembrandt uit tot een internationale beroemdheid. Amsterdam is vaak de plek waar de meesterschilder mee geassocieerd wordt, maar in zijn eigen stad Leiden ontwikkelde de ‘Jonge Rembrandt’ zich. Hier in de Leidse dynamiek van de vroege Gouden Eeuw onderscheidde hij zich.

HET EVENEMENT

In 2006 heeft Leiden de 400e geboortedag van deze grote Leidse zoon gevierd met o.a. een Rembrandt Festival, waar enkele honderden Leidenaars uit alle lagen van de bevolking in acteerden en figureerden voor vele duizenden bezoekers. Levende schilderijen, kluchten, toneel, theater en muziek werd de vele duizenden bezoekers voorgeschoteld in een omgeving waarin Rembrandt zich goed thuis zou hebben gevoeld. Leiden heeft immers nog een vrijwel onveranderde binnenstad.

Met hulp van de gemeente Leiden hebben betrokken burgers het initiatief genomen om zelf een nieuw evenement te organiseren en wat voor een.

Op zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019 wordt de gehele Pieterswijk getransformeerd in zo authentiek mogelijke zeventiende-eeuwse sferen, compleet met vele honderden acteurs en figuranten, historische gebruiksmaterialen en andere rekwisieten uit die tijd.

Om die reden zijn vele tientallen mensen bereid gevonden zich te organiseren in groepen die kleding naaien, decors, gebruiksmaterialen en rekwisieten bouwen en acteurs en figuranten die theater- en toneelstukken schrijven, regisseren en instuderen.

VOOR DE BEZOEKER

Bezoekers zijn altijd van harte welkom in het mooie Leiden en in het bijzonder tijdens de Leidse Rembrandt Dagen. Op 13 en 14 juli zal de Pieterswijk, de oudste wijk van Leiden, worden teruggebracht naar de 17e eeuw. Inmiddels zijn een paar honderd mensen bezig om dit zo authentiek mogelijk te laten zien aan de bezoekers. Zodra er meer voor de bezoekers bekend is, publiceren wij dat hier. Maar noteer de data alvast maar wel. Want dat het een bijzondere gebeurtenis wordt, is nu al duidelijk.