Het Evenement

Leiden is trots op Rembrandt en dat willen wij weten ook. Daarom wordt op zaterdag 13 en zondag 14 juli 2024 de gehele Pieters- en Academiewijk getransformeerd in zo authentiek mogelijke zeventiende-eeuwse sferen, compleet met enkele honderden acteurs en figuranten, historische gebruiksmaterialen en andere rekwisieten uit die tijd. Kortom, er wordt een Groot Historisch Theater opgevoerd. U bent er van harte voor uitgenodigd.

Al op de weg ernaartoe worden bezoekers in de juiste sfeer gebracht. Bij de plek van Rembrandts geboortehuis, de route door zijn oude wijk, over het Rapenburg, komen de bezoekers al verrassende gebeurtenissen tegen om uiteindelijk in de Pieterswijk te belanden.

Voor dit evenement zijn meer dan vierhonderd mensen bereid gevonden zich te organiseren in groepen die kleding naaien, decors, gebruiksmaterialen en rekwisieten bouwen en acteurs en figuranten die theater- en toneelstukken schrijven, regisseren en instuderen. Het zijn allemaal vrijwilligers, Leidse vrijwilligers wel te verstaan, want zij brengen hun befaamde stadgenoot met de Leidse Rembrandt Dagen vol passie vanaf nu een jaarlijkse groet.

Pieters- en Academiewijk

De Pieters- en Academiewijk naast het Rapenburg, de beroemdste gracht ter wereld, is gebouwd rond het Gravensteen en de Pieterskerk. Beide zijn gebouwd in de 15e eeuw, terwijl de Pieterskerk al in de 12e eeuw een kapel was. Het was de kapel van de graven van Holland die daar hun domicilie hadden, met graaf Floris V als de bekendste van allemaal. In die wijk liep vierhonderd jaar later ook Rembrandt van Rijn rond om naar zijn Latijnse School of de Pieterskerk te gaan en om zijn vriendje Jan Lievens in de Pieterskerkchoorsteeg op te halen. Ook leerde Rembrandt het schildersvak bij Jacob van Swanenburg weer even verderop in dat oude stadsdeel. Misschien was zelfs zijn atelier in de Pieterswijk maar daar hebben wij nog altijd geen serieuze aanwijzingen voor gevonden.