De Figuranten

Onze figuranten zijn mensen die met zich groot enthousiasme storten op een rol die soms veel tekst vereist of juist niet. Zij lopen te slepen met allerlei attributen of juist niet. Er zijn figuranten die de bezoekers aanspreken of juist niet. Maar altijd hebben zij er ook zelf veel plezier in. Onze figuranten vormen het cement van het Groot Historisch Theater en zijn vaak wezenlijk onderdeel van de verhaallijn.

Wat voor mensen liepen er destijds in Leiden rond?
Barbier/baardscheerders, wasvrouwen, rakkers, bedelaars, lezende vrouwen, kwakzalvers, appelverkoopsters, reizigers, pestdokters, pestlijders, meisjes van plezier, mannen met zakken hooi, rijkeluisvrouwen, pilgrims, werkmannen, zwervers en nog veel meer types. Maar er waren ook ambachten in Rembrandts Leidse tijd zoals een scheepsmaker, zeilmaker, smid, scharensliep, wagenmaker, naaister, kantklosser, spinster, sokkenstopper, kaarsenmaker, schaapshoeder, bierbrouwer. Misschien ga je ze wel tegenkomen als je de Leidse Rembrandt Dagen bezoekt.

Zelf figurant zijn? Het is echt leuk. Vul het formulier in op deze website. En wij kunnen ook zeker nog helpers bij de op- en afbouw en de begeleiding van de bezoekers gebruiken.