Gedragsregels en Vertrouwenspersonen

De organisatie en uitvoering van De Leidse Rembrandtdagen bestaat volledig uit vrijwilligers.
De Leidse Rembrandtdagen wil voor al deze vrijwilligers een veilig evenement zijn, waar iedereen met plezier aan mee doet en waar men zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar alles aan (willen en moeten) doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Hieronder staan onze gedragsregels. Mocht je ongewenst gedrag ervaren, of er weet van hebben, meld dit dan bij de organisatie en/of een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor vrijwilligers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag door andere vrijwilligers, of door personen die in nauwe relatie staan tot De Leidse Rembrandtdagen. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: seksuele intimidatie (verbaal en fysiek), agressie en geweld, bedreiging, pesten en discriminatie.

Er zijn twee vertrouwenspersonen: Dhr. Ron Favier en Mevr. Beryl Göbel.

De vertrouwenspersonen luisteren, adviseren, ondersteunen, kunnen de melder helpen in het kiezen van mogelijke vervolgstappen en/of doorverwijzen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Van iedereen die bij de behandeling van een klacht betrokken is, wordt ook geheimhouding verwacht.

Gedragsregels
1. We verwachten dat je er bent wanneer nodig/afgesproken (dus bijv. bij repetities) en we rekenen op je tijdens De Leidse Rembrandtdagen zelf. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend.
2. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
3. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
4. We helpen elkaar waar nodig.
5. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
6. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
Bij ernstige zaken doen we aangifte.
10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.
Vrijwilligers die last hebben van ongewenste omgangsvormen kunnen rekenen op de steun van de organisatie.
Vrijwilligers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag, riskeren dat er maatregelen tegen hen worden genomen (bijvoorbeeld uitsluiting van deelname of in ernstige gevallen melding/aangifte bij de politie).

We hopen (en gaan er van uit) dat het niet nodig zal zijn, maar wil je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen?
Mail dan naar: berylgobel@gmail.com of ronafavier@gmail.com