Rembrandts Leidse jaren

 

In zestien honderd en zes werd Rembrandt van Rijn geboren  

alhier of nabij de Leidse Weddesteeg

Van ’t  ouderlijk huis zijn helaas weinig sporen

Omdat – in hedendaags jargon –

het geen beschermde status kreeg.

 

Het was er nog wel na driehonderd jaar

En kreeg toen een eenvoudige plaquette  x

Maar werd in ‘t zelfde jaar zonder enig bezwaar

en met weinig oog voor etiquette,

veranderd in een moderne Drukkerij,

de Nederlandsche Rotogravure Maatschappij.

 

In 1927 werd het volledig gesloopt,

de plaquette werd aan een fabrieksmuur geknoopt.

Hiervan kreeg men na zo’n veertig jaar spijt.

Een kunstmatige gevel moest het huis doen herleven.

Maar zelfs dat kunstding raakte men kwijt

toen de Rotom in ‘80  werd opgeheven.

 

Sindsdien zit de steen op een nieuwbouwcomplex

En menig toerist staat hiervan perplex!

Wellicht wordt hiervan weer wél geleerd

In eigen land wordt men het minste geëerd.

 

In de Morswijk had Rembrandt zijn eerste schreden,

alwaar zijn vader een molenaar was.

Hij zou echter niet in diens voetsporen treden

vanwege een passie die nimmer genas.

 

De stadstimmerwerf heeft hij er zien groeien

met fraaie gevel en rijk ornament

Hij keek toen nog uit over weiland en koeien

En was er met veertien al bijna een vent.

 

Ook heeft hij de Vestgracht en Singels zien graven

En wellicht het begin van de nieuwe Morspoort

Door de Blauwpoort heeft hij paarden zien draven

Tot schilderen heeft hem dit aangespoord.

 

Amper 14 en bij Van Swanenburgh in de leer

Laat hij de Latijnse school al gauw voor gezien

Zijn talenten ontwikkelen steeds sneller en meer

Etsen, tekenen, techniek, hij leert het in een ommezien.

 

Op z’n twintigste jaar een atelier-inventaris

op ’t Kort Galgenwater als Lievens’ kompaan.

Krijgt er bezoek van des Staats secretaris

Constantijn Huygens, een geleerde van naam.

Verbazing beving de raadsheer des Prinsen

Toen hij het werk van Rembrandt zag:

‘Bij geen Protogenes, Apelles, Parrhasiën

Is ooit voortgekomen wat Rembrandt vermag!’

 

Hierna lokt voor Rembrandt een grotere wereld

Leiden alleen wordt voor hem wat te klein.

Al bezoekt hij het ouderlijk huis nog geregeld

Amsterdam is voortaan zijn hoofddomein.

 

 

Leiden, februari 2019,  H. N.